Meloun pro Hradiště je příležitostí pro místní obyvatele podílet se na rozvoji města. Jeden milion korun, který jsme vykrojili z rozpočtu města, mohli občané naporcovat svými nápady a nyní hlasováním.

Hlasovat můžete sami on-line od 11. září do 4. října, nebo vám s tím pomůžeme. Přijďte v sobotu 11. září od 10 do 14 hodin na Sousedskou slavnost (stánek budeme mít na náměstí před galanterií Kreibich), nebo až do pondělí 4. října do městské knihovny a městského infocentra v době běžných otevíracích hodin. Hlasováním vás rádi provedeme.

Mezi 21 návrhů, které postoupili do hlasování, může každý obyvatel města rozdělit 7 kladných a 3 záporné hlasy. 1 návrhu můžete dát maximálně 1 hlas, 1 záporný hlas můžete udělit až po odevzdání 2 hlasů kladných.

Během října vyhodnotíme jaké nápady měli největší podporu, a které z Melounu podpoříme. Výsledky potvrdí v listopadu zastupitelstvo města. V roce 2022 vítězné nápady zrealizujeme

Kdo a jak může hlasovat?

 • Hlasování je určeno obyvatelům města Mnichovo Hradiště.
 • Hlasování probíhá od 11. září do 4. října.
 • Hlasování probíhá na internetu elektronickou formou. Osobám bez přístupu k internetu bude umožněno v infocentru města a městské knihovně s asistencí pracovníka knihovny/infocentra.
 • Ověření hlasování bude provedeno pomocí PIN kódu automaticky zasílanému na mobilní telefon hlasujících. Při hlasování je využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy.
 • Konkrétní počet hlasů je stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se hlasuje. Počet kladných hlasů se stanoví výpočtem: Počet návrhů děleno 3 (zaokrouhleno na celá čísla dolů). Počet záporných hlasů se stanoví výpočtem: počet návrhů děleno 6 (zaokrouhleno na celá čísla dolů).
 • Jeden negativní hlas lze použít po použití dvou hlasů pozitivních.
 • Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však maximálně jeden hlas.

Jak zpracujeme výsledky? Které návrhy budou realizovány?

 • Hlasování je platné, pouze pokud se ho zúčastní 361 hlasujících, tj. takový počet hlasujících jako je 5% obyvatel Mnichova Hradiště starších 15 let.
 • Platné budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 • Sečtou se, příp. odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.
 • Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček.
 • Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 • Pokud získají dva či více návrhy stejný počet bodů, realizuje se ten s nejvyšším rozpočtem.
 • Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude se realizovat takový následující, který bude pokryt zbývající finanční částkou.
 • Návrh může být z participativního rozpočtu podpořen, pouze pokud získá podporu alespoň 25 % hlasujících.
 • Návrh, který získá více jak 25% podíl negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Podrobná pravidla a postup tvorby participativního rozpočtu [PDF, 248 KB]