21 návrhů, 697 hlasujících,
3 podpořené návrhy.
To je finální bilance pilotního ročníku participativního rozpočtu Meloun pro Hradiště!

V pilotním ročníku zrealizujeme návrh Tomáše Majdlocha Pěšky na Vostrov,
návrh Karla Maděry na úpravu zámecké kašny a návrh Martina Bígla,
který Mnichovu Hradišti přinese inlinové hřiště.
Děkujeme, že jste se zapojili!


Začíná to nápadem


Pokračuje společným zkoumáním


Rozhoduje hlas veřejnosti

Poprvé jsme se potkali online, vysvětlili si, jak participativní rozpočet funguje.

Do 6. června byly
podávány návrhy. Sešlo se jich celkem 34!

Na druhém osobním setkání jsme si prošli jednotlivé návrhy.

Návrhy byly představeny na Sousedské slavnosti.

V pondělí 4. října
jste svými hlasy rozhodli.
Děkujeme!

Tým ročníku 2021

Ondřej Šindelář

Koordinátor celého dobrodružství. Znáte ho z akcí Klubu českých turistů
i z městského úřadu.
S Ondřejem se potkáte pokaždé, bude s vámi ve spojení.

ondrej.sindelar@mnhradiste.cz
Telefon: 720 070 039

Vojtěch Černý

Rádce, který s nezávislou organizací Agora CE pomohl participativní rozpočtování zavádět v desítkách měst v Česku i v zahraničí. Vojta nám bude k dispozici po celou dobu prvního ročníku, jeho zkušenosti využijeme během všech setkáních i v samotném závěru.

Markéta Červinková

Paní Colombová, kterou potkáte
především na sociálních sítích,
prostřednictvím grafik a textů.
Markéta má na starosti to,
co vidíte, to co čtete.

cervinkovama@gmail.com
Telefon: 732 857 996

Ondřej Lochman

Starosta Mnichova Hradiště, rodák
z Veselé, ambasador pilotního ročníku participativního rozpočtu. Právě
ve spolupráci města a občanů vidí Ondřej Lochman největší hodnotu. Zapojte se!

ondrej.lochman@mnhradiste.cz