Vysvětlení použitých štítků

Čeká na posouzení


U návrhu je potřeba posoudit, jestli je v souladu s pravidly.

Investiční plán města


Návrh je v souladu s pravidly, ale město má v plánu jej v následujících letech realizovat.

Realizováno


Návrh uspěl v hlasování a je dokončen.

Realizovatelné


Návrh byl posouzen jako realizovatelný a v souladu s pravidly.

V realizaci


Návrh uspěl v hlasování a aktuálně pracujeme na jeho realizaci.

Nerealizovatelné


Návrh byl posouzen jako nerealizovatelný, není v souladu s pravidly.

Nezískal podporu


Návrh nezískal podporu v hlasování.

Věra Bělíková
Rozkvetlý a bezpečný park

Víc květů i větší bezpečnost. Proměna parku u Domova Modrý kámen.

Realizovatelné


Jana Jedličková
Bezpečné houpačky pro batolata

Doplnění mobiliáře dětských hřišť certifikovanými houpačkami pro nejmenší děti.

Realizovatelné


Maxim Maděra
Osvětleme pěšinu nádraží – kaštanka

Díky osvětlení by se cesta vedoucí kolem železniční trati stala příjemnější a bezpečnější.

Realizovatelné


Jan Nohýnek
Mural pro Hradiště

Velkoformátová malba na boční stěně budovy školy na náměstí by zvýšila estetickou hodnotu Mírové ulice.

Realizovatelné


Jana Jedličková
Kuličkodráha – zábava pro všechny

Zábava pro malé i větší děti, která slouží v létě i v zimě,

Realizovatelné


Linda Žídková
Psí park

Bezpečný prostor pro setkávání, venčení a socializaci psů, který v Hradišti zatím chybí.

Realizovatelné


Václav Holas
Obnova pěšiny z Hoškovic do Honsoba

Obnovená pěší cesta by byla alternativou k chůzi po silnici.

Nerealizovatelné


František Šrajer
Mohyledna

Instalace výhledny a další úpravy mají za cíl kultivaci lokality na dohled od historického tvrziště.

Nerealizovatelné


Kamila Hajlichová
Nájezd pro kočárky do DDM

Nájezd usnadní rodičům s kočárky přístup do DDM v Mírové ulici.

Nerealizovatelné


Pavel Svatuška
Multifunkční hřiště Lhotice

Nový povrch na stávajícím hřišti otevře sportoviště novým sportům.

Realizovatelné


Miroslav Zezula
Zpevněná cesta do Hněvousic

Zpevnění povrchu spojnice mezi ulicí Za zámeckou zdí a Hněvousicemi.

Realizovatelné


Karel Hubač
Záchrana studny s ruční pumpou v Mnichově Hradišti

Pomozme zachránit památku z počátku 20. století.

Realizovatelné