Meloun pro Hradiště je příležitostí pro místní obyvatele podílet se na rozvoji města a úpravách veřejného prostoru. Jeden milion korun, který jsme vykrojili z rozpočtu města, mohli občané poprvé naporcovat v roce 2021. V roce 2023 byl vyhlášen 2. ročník. S jeho průběhem se můžete seznámit níže.


⚫ V první fázi projektu (prosinec až leden) podávají zájemci své návrhy po předchozí konzultaci s koordinátory. Děje se tak prostřednictvím elektronického formuláře, nebo písemně přes podatelnu městského úřadu.

⚫ V další fázi se s přihlášenými projekty seznámí odbor investic a prověří jejich realizovatelnost a skutečné náklady.

⚫ Následně budou validované návrhy představeny veřejnosti a v květnu bude zahájeno hlasování (cílem letošního ročníku je větší zapojení mládeže a seniorů).

⚫ V červnu by měly být známy projekty s největší podporou veřejnosti a jejich realizaci by na svém posledním předprázdninovém zasedání mělo potvrdit zastupitelstvo.

⚫ Vítězné návrhy budou zrealizovány nejpozději do konce roku 2025.