Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce melounprohradiste.cz podavatel návrhu uděluje správci (tj. Městu Mnichovo Hradiště, IČ 00238309, se sídlem Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště) souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů. Správce se tímto zavazuje, že osobní údaje občana – podavatele návrhu – nepoužije k jiným účelům, než k realizaci Participativního rozpočtu města Mnichovo Hradiště, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá třetí osobě. Informace o podavatelích jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení“). Tento souhlas podavatel uděluje na dobu 5 (pět) let ode dne jeho udělení. Podavatel návrhu současně bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat a to e-mailem, zaslaným na adresu: poverenec@mnhradiste.cz. Bližší informace o zpracování osobních údajů u správce jsou dostupné na adrese: https://www.mnhradiste.cz/radnice/povinne-informace/gdpr.