Studna při čp. 239 na Masarykově náměstí.
Studna při čp. 239 na Masarykově náměstí.
Studna při čp. 239 na Masarykově náměstí.
Studna při čp. 239 na Masarykově náměstí.

Autor: Karel Hubač

Místo: Masarykovo náměstí čp. 239, parcelní č. 801/1, Mnichovo Hradiště

Očekáváná cena: 650.000 Kč

Stav: realizovatelné

Stručné shrnutí:

Památka potřebuje opravu, kterou provede několik přizvaných odborných profesí, určitě zedník a umělecký kovář. Zásadní je ukončit zatékání, následné vymrzání a neustále se zhoršující korozi konstrukce a příslušných komponentů studny.

Zdůvodnění návrhu:

Zachraňme v Mnichově Hradišti jedinečnou empírovou studnu z 19. století, s ruční pumpou a betonovým přístřeškem v podobě altánu!
Studna svému účelu sloužila na dvoře zde původního Hostince U Černého orla, který byl zbořen v roce 1913. Následnou výstavbu nové secesní budovy Městské spořitelny přežila, a dodnes stojí na svém původním místě a je veřejně přístupná. Od roku 1998 je celý objekt včetně přilehlé studny památkově chráněn, vlastníkem je město Mnichovo Hradiště. Jinou památku tohoto charakteru v našem městě nemáme. Jedná se o hmotný autenticky dochovaný pozůstatek z historie Mnichova Hradiště, jež nám dokládá způsob praktického života měšťanů v 19. století, zároveň připomíná místo spojené nejen s pohostinstvím, ale i bohatým kulturním životem (zázemí hostinec poskytoval hned několika spolkům). I proto si dle mého názoru tato architektonická památka zaslouží být uchována pro další generace do časů budoucích.

Detailní popis:

Památka potřebuje opravu, kterou provede několik přizvaných odborných profesí, určitě zedník a umělecký kovář. Zásadní je ukončit neustále zhoršující se korozi konstrukce a příslušných komponentů studny. Zedník mj. vyspraví odpadávající a drolící se beton (jednak na čtvercové podestě a krycí desce nad samotným otvorem studny, jednak na konstrukci šestibokého přístřešku, sloupech s kladím a zvonovité střeše). Nutné je také doplnění a vyrovnání propadlé kvádrové obruby.
Umělecký kovář (či restaurátor) vyčistí a zakonzervuje litinovou ruční pumpu, střední sloup procházející betonovou střechou, zakončený komínkem, a mříž nad otvorem studny. Dále pak vyrobí nový stylový vyšší plůtek mezi šesti betonovými sloupy (např. včetně uzamykatelné branky). K památce bych ideálně umístil informativní cedulku, malý panel, který rád případně připravím, seznamující příchozí se základním popisem a údaji o stavbě samotné i historií s ní spjaté.
V úvahu by určitě přicházel zároveň průzkum a fotodokumentace vyhloubeného vyzděného otvoru studny, zjištění celkové hloubky, i jeho základní vyčištění. Stejně tak i úprava prostředí kolem studny, vyčištění okolní z části dochované mozaikové dlažby a následná pravidelná údržba (proti zarůstání plevelem, chmerkem, atp.), včetně sběrného kanálu pro dešťovou vodu z okapů.

Odhadované náklady:

Dle odborného restaurátorského záměru se náklady na konzervaci studny s pumpou odhadují na 650.000 Kč.

1 komentář

Profilový obrázek

Karolína Mařanová · 8. 4. 2024 v 18:36

Dobrý den,
také si myslím, že by bylo škoda nechat se tento historický prvek rozpadnout. A nebylo by úplně špatné doplnit stávající opravy náměstí o tento skvost. Ač je tato kašna v zákoutí, odkazuje na historii města.

Pěkný den,
Mařanová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *