V roce 2021 měli občané Mnichova Hradiště poprvé možnost zapojit se do tzv. participativního rozpočtu města, který jsme nazvali Meloun pro Hradiště, a rozhodovat o tom, na co bude využit jeden milion korun, který pro tyto účely vyčlenilo zastupitelstvo. Celkově se od Hradišťáků sešlo 34 různorodých návrhů. Po prověření mohli všichni občané Mnichova Hradiště hlasovat o 21 návrzích v internetové a mobilní anketě. Uspěly tyto tři nápady: Pěšky na Vostrov, Klášná-kašna a Inline v Hradišti.

Rok po schválení vítězných projektů zastupitelstvem města jsou hotové dva z nich. Již v květnu byla dokončena in-line dráha v areálu dopravního hřiště a během léta okolo ní přibyly lavičky a koše. Vyznačením in-line dráhy vznikla volná asfaltová pole, která se nabízejí k dalšímu využití. Poprosili jsme vás o zamyšlení, co by zde mohlo vzniknout. Díky vašim nápadům, návrhu autorů z webu hrynachodnik.cz a ochotě místní „ZUŠky“ by na jaře žáci výtvarného oboru měli plochy vymalovat různými hrami a jinými nápady, které plochy oživí.

Na podzim byla dokončena travnatá pěšina z Budovcovy ulice směřující do volnočasového areálu „Vostrov“, která umožňuje obejít frekventovanou silnici. Bylo potřeba odstranit náletové dřeviny, srovnat terén, založit trávník a travnatou pěšinu začít sekat, aby byla pro chodce využitelná. Došlo k osazení jedné lavičky (druhá by měla přibýt ještě na začátku příštího roku) a posunutí závory na začátku pěšiny ve směru od Hradiště, aby byla pěšina jednoduše přístupná. Na začátku roku 2023 bude do stávající aleje kolem cesty ještě doplněno 25 sazenic lísky turecké.

Komplikovanější byla příprava parčíku okolo kašny pod zámkem. Nejprve bylo potřeba s ohledem na vysokou památkovou hodnotu prostranství vypracovat architektonický návrh úprav a projednat jej s pracovníky památkové péče. Na podzim výsledný návrh schválila rada města a požádali jsme o povolení ke kácení náletů, křovin a pěti uschlých, nebezpečných či neperspektivních stromů. Do konce března 2023 začnou kácením a prořezy samotné práce na revitalizaci celé plochy. S ohledem na finanční a časovou náročnost proběhne v roce 2023 pouze první etapa revitalizace, která zahrne úpravu centrální části prostranství. Konkrétně dojde k vybudování pěšin, zpevnění plochy kolem kašny, rekultivaci parkového trávníku, výsadbě stromů, růží, cibulovin a květnaté louky a osazení mobiliáře. Současně zahájíme stavebně historický průzkum kašny a v plánu je i návrh a realizace umělecké instalace, tzv. landartu, v samotném objektu kašny.

Kromě vítězných návrhů došlo k posunu i u některých dalších nápadů, které se v anketě objevily. Došlo k částečné obnově prken dřevěných mol na pláži Na Kamínkách a příští rok by se mělo v rekonstrukci pokračovat. V červnu se na pláži na pět dní objevila „mobilní sauna“, kterou si milovníci saunování mohli vyzkoušet. U kontejnerů v Orlické ulici byla umístěna fotopast, která pomohla odhalit znečišťovatele tohoto veřejného prostranství. Od nádraží byl vytvořen chodníček a zkultivováno prostranství směřující ke kaštanové aleji. Na dokončení čeká vodní prvek na náměstí, měl by být hotový na jaře příštího roku.

Na jaře 2023 vyhlásíme druhý ročník Melounu pro Hradiště a budeme hledat nové nápady na oživení Mnichova Hradiště. Větší důraz bude v novém ročníku kladen na rozpracování návrhů samotnými autory a prověření jejich realizovatelnosti ze strany města.

Za finanční podporu prvního ročníku Melounu pro Hradiště ve výši 345 000 Kč děkujeme Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *