Pěšky na Vostrov, Klášná-kašna a In-line v Hradišti. Tyto tři projekty se staly na podzim favority prvního ročníku Melounu pro Hradiště, takzvaného participativního rozpočtu města, jehož prostřednictvím mnichovohradišťská veřejnost rozhodovala o rozdělení jednoho milionu korun z rozpočtu města a o proměnách veřejných prostranství. Jak se během uplynulých měsíců přiblížila realizace projektů, které se dočkaly největší podpory?

Přípravy vybudování pěší spojnice města a letního areálu Vostrov dle návrhu Tomáše Majdlocha již začaly. Pěšina povede ve směru na Hněvousice po levé straně pod úrovní silnice, a to v úseku od protipovodňové hráze k hněvousické elektrárně. Umístěna bude až za alej lísek, které budou stezku oddělovat od silnice. Místní se tak po letech dočkají bezpečné spojnice, kterou dvojnásob ocení v nočních hodinách během návratu z Vostrova do města. Po dohodě s odborem životního prostředí městského úřadu proběhlo na místě ještě v březnu kácení vrb a dalších náletových dřevin, na které navazují terénní úpravy a výsadba. Pruh o šíři 1,5 metru bude zhutněn, srovnán do roviny a zatravněn, alej lísek se dočká prodloužení. Pěšina povede částečně po soukromých pozemcích a po pozemcích, které město pronajímá ZD Březina, na realizaci projektu a jeho podobě však již panuje všeobecná dohoda.

Kašna v podzámčí se díky návrhu Karla Maděry dočká komplexní péče. S ohledem na vysokou památkovou a architektonickou hodnotu kašny i okolního prostranství, které během let zásadně zpustlo, bylo zadáno zpracování studie architektům z krajinářské kanceláře Rehwald Landsarchtekten, kteří stojí za návrhem revitalizace Masarykova náměstí. Architekti navrhnou úpravu kašny samotné, přístupů k ní, schodiště, sítě cestiček, vegetace i mobiliáře. Návrh bude následně podroben posouzení orgánu památkové péče. Město hodlá realizaci projektu rozdělit na dvě etapy a část z prací realizovat v letošním roce.

Také na třetím z úspěšných návrhů, za nímž stojí Martin Bígl, se již pracuje. Aktuálně vzniká návrh vodorovného dopravního značení in-line dráhy v areálu dětského dopravního hřiště a s jeho realizací se počítá buď ještě před zahájením výuky na hřišti, nebo v době letních prázdnin. Vedle samotného značení budou pro potřeby sportovců rozmístěny lavičky a odpadkové koše.

Na všech třech vítězných projektech se tedy pilně pracuje a ve dvou ze tří případů se můžeme na kompletní realizaci těšit ještě letos. S navrhovateli projektů je město v kontaktu a o postupu je informuje.

Za finanční podporu prvního ročníku Melounu pro Hradiště ve výši 345 000 Kč děkujeme Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *