Meloun pro Hradiště je příležitostí pro místní obyvatele podílet se na rozvoji města vlastním nápadem. Jeden milion korun, který jsme vykrojili z rozpočtu města, mohou občané naporcovat svými nápady a později hlasováním.

Své návrhy můžete podávat prostřednictvím on-line formuláře, zasláním na
e-mail ondrej.sindelar@mnhradiste.cz nebo odevzdáním na podatelnu do 6. června. Mezitím se společně potkáme on-line 13. května od 18 hodin, kdy vás podrobně seznámíme s pravidly a harmonogramem a budete s námi moci vaše nápady probrat.

Zasílání je ukončeno


22. června od 18 hodin se potkáme podruhé, pevně doufáme že osobně mimo obrazovky počítačů, a to především s navrhovateli, ale také s kýmkoliv, koho návrhy zajímají. Projdeme si jednotlivé návrhy, podrobněji je prodiskutujeme a ujasníme si detaily. Navrhovatelé dostanou příležitost ptát se na to, co je zajímá, říct ke svému návrhu více. 

Vaše návrhy zveřejníme na začátku léta na webu a v průběhu prázdnin budou prověřeny kolegy, kteří v našem týmu mají na starosti posouzení realizovatelnosti návrhů. Posoudíme jestli odhadované náklady odpovídají realitě, zda jsou návrhy realizovatelné v roce 2022, nebrání jim majetkové poměry v lokalitě a odpovídají dalším pravidlům.

Na sousedské slavnosti Zažít Hradiště jinak vás seznámíme s návrhy, které postoupí do závěrečného hlasování. Sousedskou slavností také odstartuje samotné hlasování, které skončí 15. října a určí, jaké nápady mají největší podporu. V roce 2022 vítězné nápady zrealizujeme.

Jaké podmínky musí návrhy splňovat?

 • Návrhy nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.
 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města a nesmí odporovat právním předpisům ČR.
 • V případě, že se návrh týká investic do majetku, které město nevlastní, musí být zajištěn souhlas vlastníka. Samotná investice zůstává majetkem města.
 • Realizace návrhu nesmí být v rozporu se strategickými dokumenty města a plánovanými akcemi města.
 • Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany. Musí být přístupný a využitelný všemi občany města.
 • Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 650 000,- Kč
 • Součástí celkových nákladů musí být i náklad na projektovou dokumentaci.
 • Návrh musí být realizovatelný do konce roku 2022.
 • Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 15 % jeho pořizovací ceny.
 • Návrh musí být udržitelný po dobu 3 let.
 • Návrh musí být možné realizovat s ohledem na naplňování zákona o veřejných zakázkách.

Kdo a jak může návrh podat?

 • Návrh může podat kterýkoliv obyvatel města.
 • V případě, že je autor/ka návrhu mladší 15 let, pak musí návrh podpořit jeho/její zákonný zástupce.
 • Návrh může být doručen prostřednictvím on-line formuláře, e-mailem na adresu: ondrej.sindelar@mnhradiste.cz nebo na podatelnu Městského úřadu.
 • Formulář a vzory příloh jsou také ke stažení zde nebo k vyzvednutí na podatelně městského úřadu, v knihovně a v informačním centru.

Co musí návrh obsahovat?

Podrobná pravidla a postup tvorby participativního rozpočtu [PDF, 535 KB]