Autor: Zuzana Morkusová, František Koliáš

Místo: Dneboh – kaplička Panny Marie, p. č. 896/1

Očekáváná cena: 45 000 Kč

Stav: realizovatelné

Rozhovor se Zuzkou a Františkem: https://mnichovohradistsko.cz/zuzana-morkusova-frantisek-kolias-zachovani-cesty-alej-ke-kaplicce-ve-dnebohu

Stručné shrnutí:

Kaple Panny Marie a její okolí v polích nedaleko Dnebohu je čarovné uklidňující místo s výhledem na skalní masiv Drábských světniček. Přístupová cesta k ní je ale zarostlá, nejasná a přizpůsobující se okolnímu zemědělskému hospodaření. Chtěli bychom cestu pevně ukotvit do krajiny a zajistit její zachování výsadbou třešňové aleje, kterou založí a budou obhospodařovat místní občané. Dále bychom toto krásné místo chtěli podpořit umístěním lavičky bezprostředně ke kapličce, mezi lípy.

Zdůvodnění návrhu:

Prostor kolem kapličky a přístupová cesta je každoročně „ořezávaná“ zemědělskými stroji, které při pracích na přilehlém poli postupně, kousek po kousku, ubírají pozemky původní cesty na Honsob a dále. Současná cesta na obecním pozemku se každý rok zužuje a orá se už přímo za zadní zdí kapličky, což ji může nenávratně poškodit. Z těchto důvodů chceme přesně vytyčit obecní pozemek, abychom dokázali cestu trvale a správně umístit a zafixovat ji výsadbou vysokokmenných třešní.

Pro zvýšení prožitku z místa a pohodlnější rozjímání bychom zde chtěli umístit i lavičku a umožnit tak návštěvníkům vychutnat výhled a atmosféru.

Detailní popis:

1) vytyčit část pozemku p.č. 896/1 – od křižovatky s cestou p.č. 893 ke kapličce – vzdálenost cca 160 m a zachovat toto vytyčení trvalými geodetickými body
2) vysadit třešňovou alej při JZ kraji pozemku – jednotlivé vysokokmenné stromky vysadíme ve vzdálenosti cca 5 m, je nutné respektovat ochranné pásmo vysokého napětí, které cestu křižuje, následně stromy opatříme oporami a ochranou před okusem zvěří – práce při výsadbě i další péči zajistí občané Dnebohu na společné akci, náklady na další údržbu nebudou, vše zajistíme svépomocí
3) osadit lavičku do prostoru mezi lípami u kapličky – lavička s kovovou konstrukcí by vyžadovala vyrovnání terénu a úpravu bezprostředního okolí – taktéž Dnebožané při společné akci

Termín vytyčení pozemku je libovolný, výsadba stromů by byla ideální v jarní nebo podzimní části roku.

Odhadované náklady:

Zaměření a vytyčení části pozemku p.č. 896/1 – 5 000 Kč
Vysokokmenné třešně (8) včetně výsadbového materiálu – 15 000 Kč
Lavička s kovovou konstrukcí včetně montáže – 25 000 Kč
Celkové náklady cca 45 000 Kč

Náklady počítají pouze s geodetickými pracemi, stromky, oporou a lavičkou. Práci při výsadbě i následnou péči zajistíme společnými silami občanů Dnebohu.

Rozhovor

Rozhovor se Zuzanou Morkusovou a Františkem Koliášem na portálu Mnichovohradišťsko.cz – region pod lupou si můžete přečíst zde: https://mnichovohradistsko.cz/zuzana-morkusova-frantisek-kolias-zachovani-cesty-alej-ke-kaplicce-ve-dnebohu