Autor: Veronika Zacharníková

Místo: V Lípách

Očekáváná cena: 150 000 Kč

Stav: realizovatelné

Rozhovor s paní Veronikou: https://mnichovohradistsko.cz/veronika-zacharnikova-zpomalovaci-retardery-v-ulici-v-lipach

Stručné shrnutí:

Instalování zpomalovacích prahů / retardérů v ulici V Lípách mezi domy č.p.153 a 154 za účelem zpomalení dopravy a umožnění bezpečného přejití silnice chodcům, resp. dětem, kteří přechází silnici od dopravního hřiště ke kapucínskému klášteru.

Zdůvodnění návrhu:

Návrh by měl být zrealizován z důvodu bezpečnosti chodců, a to zejména dětí, které jdou z dopravního hřiště směrem ke kapucínskému klášteru. V současné době není místo dostatečně přehledné a bezpečné pro přecházení silnice – nejsou vidět hlavně vozidla jedoucí od zámeckého parkoviště. Navíc málokterý řidič v místě dodržuje sníženou rychlost.

Detailní popis:

Na silnici vzniknou zpomalovací prahy / polštáře / retardéry a mezi nimi přechod pro chodce. Chci dosáhnout zpomalení dopravy u kapucínského kláštera směrem od zámeckého parkoviště směrem k ulici Arnoldova, resp. Zámecká a zajistit bezpečnější přechod chodců na/z dopravní(ho) hřiště.

Odhadované náklady:

Náklady na projekční přípravu a realizaci zpomalovacího opatření nepřesáhnou 150 000 Kč. Výsledná podoba zpomalovacích opatření a jejich přípustnost je závislá na projekční přípravě.

Rozhovor

Rozhovor s paní Veronikou Zacharníkovou na portálu Mnichovohradišťsko.cz – region pod lupou si můžete přečíst zde: https://mnichovohradistsko.cz/veronika-zacharnikova-zpomalovaci-retardery-v-ulici-v-lipach