Autor: Tomáš Majdloch

Místo: Z ulice Klášterská směrem na Mohelnici podél protipovodňového valu

Očekáváná cena: více než 650 000 Kč

Stav: nerealizovatelné (nelze technicky provést, nesoulad s územním plánem, cena, časová náročnost)

Stručné shrnutí:

Bylo by prospěšné postavit obchvat severní části města mezi řekou Jizerou a protipovodňovým valem směrem na Mohelnici. Z ulice Klášterská u tenisových kurtů k jezu Hněvousice.

Zdůvodnění návrhu:

Ulice Budovcova je úzká a provoz se zahušťuje. Jezdí zde kamiony, autobusy, traktory i cisterny. Je vhodné dopravu odklonit od městské zástavby.

Detailní popis:

Za úspěch bych považoval udělat ulici Budovcovu slepou na dnešní hranici města MH (dalo by se jet pouze do města).

Odhadované náklady:

Náklady by byly patrně vyšší než meloun 🙂