Autor: Petr Krejčí

Místo: Káčov

Očekáváná cena: 100 000 Kč

Stav: nerealizovatelné (nesouhlas vlastníka pozemku a dalších dotčených orgánů)

Stručné shrnutí:

Legalizace stávajícího bike-parku Káčov nejen pro mladé.

Zdůvodnění návrhu:

V období dospívání se děti často nudí a není pro ně v MH využití a tohle je cesta, údržba stojí čas a občas těžaři neberou ohledy při těžbě dřeva a můstky ničí. Tento kopec vychoval několik jezdců co jezdí pohár ČR v Downhillu. Na své si přijde každý.

Detailní popis:

Legalizace, terénní úpravy, výroba lávek a skoků.

Odhadované náklady:

80-100 tisíc pro začátek.