Autor: Petr Červinka

Místo: Orlická ulice a jiná místa v MH

Očekáváná cena: 8 000 Kč

Stav: je v investičním plánu města

Stručné shrnutí:

I v MH máme „občany“, kteří zvykli na to, že Město (Compaq) léta pravidelně uklízí odpad odložený MIMO kontejnery. Zákon na to pamatuje, nicméně Město resp. MP nečinně přihlíží a místo vychovávání resp. pokutování neslušných „individuí“ neplní funkci „dobrého spravedlivého hospodáře“.
Instalací fotopastí či kamer může MP jasně identifikovat viníky a začít rozdávat exemplární pokuty, které pomohou plnit městskou pokladnu! Úsporu na straně výdajů za platny fy Compaq budou jistě v řádu mil. Kč.

Zdůvodnění návrhu:

Eliminování černých skládek u kontejnerů na tříděný odpad. Zlepšení prostředí, vzor našim dětem – jsou mezi námi bohužel lidé, se kterými se po dobré nedalo a nedá jednat a nesmí na to doplácet slušnější většina! Úspora za pravidelný úklid fy Compag bude v řádu mil. Kč za rok.

Detailní popis:

Za úspěch budu považovat, pokud Město přestane nečinně přihlížet zakládání černých skládek a začne se po letech k problému stavět čelem.

Odhadované náklady:

1 fotopast v Full HD s GMS modulem a dálkovým ovládáním ca 8 tis Kč vč. DPH.