Autor: Pavel Břicháček

Místo: Koupací pláž na Kamínkách

Očekáváná cena: 179 650 Kč

Stav: je v investičním plánu města

Stručné shrnutí:

Oblíbená koupací pláž na Kamínkách se těší velké popularitě Hradišťáků. Stav odpočinkových mol se dostává na kraj životnosti a prkna jsou postupně dobrovolníky obměňována. Navrhuji kompletní obměnu dosluhujících smrkových prken za modřín o síle 25-27 mm. Stávající konstrukce z jeklů se jeví jako vyhovující, ale kompletní řešení navržené odborným dodavatelem by nebylo od věci. Můj návrh počítá pouze s výměnou prken.

Zdůvodnění návrhu:

Pláž na Kamínkách je velmi oblíbeným místem a jeho revitalizace by měla mít udržitelnost alespoň 10 let.

Detailní popis:

Navrhuji výměnu odcházejících prken odpočinkových mol na Kamínkách za kvalitnější a silnější modřínový záklop. Navrhovaná revitalizace by měla mít udržitelnost alespoň 10 let. Navrhované řešení spočívá pouze ve výměně prken na stávající konstrukci z jeklů, kompletní řešení navržené odborným dodavatelem by nebylo od věci (zemní vruty, nová konstrukce z pozinkovaných jeklů, využití spojených modřínových trámů apod.) ale na jiný návrh nemám odbornost.

Odhadované náklady:

Výměna prken s kotvícím materiálem, nátěrem a prací jsem odhadl na 179 650 Kč.