Autor: Markéta Tomášová

Místo: „Křižovatka“ Havlíčkovy ulice a ulice Na Hradčanech

Očekáváná cena: 650 000 Kč

Stav: realizovatelné

Rozhovor s Markétou: https://mnichovohradistsko.cz/marketa-tomasova-kudy-tudy-do-lesoparku-estetictejsi-kontejnerove-hnizdo

Stručné shrnutí:

Úprava jednoho ze vstupních míst do lesoparku na atraktivní vstupní bránu z bývalého židovského města do lesoparku, kouzelného ostrůvku přírody v Mnichově Hradišti.

Zdůvodnění návrhu:

Lesopark postupně získává na atraktivitě, upravují se jeho cestičky, mění mobiliář, osvětlení, přibývají informační tabule a sochy… Začíná to být kouzelné místo, které přímo vybízí k rodinným procházkám. Jednou z jeho vstupních bran je právě vstup z Havlíčkovy ulici prostřednictvím ulice Na Hradčanech. V současnosti je toto místo velmi zanedbané, schody rozbité, dlažba hrbolatá, div že si na ní člověk nohu nezlomí, trojúhelník zeleně je plný plevele a vlaštovičníku… Prostor od vstupu z Havlíčkovy ulice oplocený (na plotě jsou potrhané plachty) a zarostlý náletovými dřevinami, plný nepořádku… Ve večerních hodinách místo působí až strašidelně.

Detailní popis:

Ideální by byla úprava tohoto vstupu:
1) předláždění (stačí využít stávající, tuším čedičovou dlažbu, nicméně bude potřeba vyrovnat podklad;
2) oprava schodů;
3) oprava zábradlí, část jej chybí zcela;
4) nová zeleň u vstupního „trojúhelníku“ – nějaké půdokryvné rostliny, stínomilné (např. barvínek, bohyšky…);
5) vhodný by byl též odpadkový koš (stejný jako v lesoparku);
6) netuším, jak je to s vlastnickými poměry zarostlého prostoru vlevo od cesty, momentálně oploceného, nicméně věřím, že jeho úprava by též přispěla ke zkultivování daného místa.

Odhadované náklady:

Náklady na projekční přípravu a realizaci nepřekročí 650 000 Kč.

Rozhovor

Rozhovor s Markétou Tomášovou na portálu Mnichovohradišťsko.cz – region pod lupou si můžete přečíst zde: https://mnichovohradistsko.cz/marketa-tomasova-kudy-tudy-do-lesoparku-estetictejsi-kontejnerove-hnizdo