Autor: Lucie Holečková

Místo: Park u Biosu

Očekáváná cena: více než 650 000 Kč

Stav: nerealizovatelné (cena)

Stručné shrnutí:

Cílem revitalizace parku v Sokolovské ulici je celkové pozvednutí tohoto prostoru a jeho zpřístupnění lidem všech věkových skupin tak, aby začali tento park v centru města aktivně využívat.

Zdůvodnění návrhu:

V současné době park svým vzhledem a vybavením občany města k trávení volných chvil spíše neláká. Ve spodní části parku přístupné ze Sokolovské ulice je jen jedna zpevněná cesta, druhá je většinou bahnitá. Cesty v horní části parku jsou zarostlé, neudržované. Park je v centru města, v těsné blízkosti školy i obytných domů.
Po revitalizaci by ho k odpočinku mohli využívat nejen lidé z okolí, ale i turisté a děti ze školy, školní družiny. Po nezbytných úpravách by tak mohl plně sloužit všem věkovým kategoriím. Věřím, že by si v park pro relaxaci vybrali třeba i lidé, kteří si potřebují na chvíli sednout a odpočinout si při cestě z/do města.

Detailní popis:

Zpevnění všech cest, prořezání keřů, přidat lavičky, odpadkové koše, zasázet květiny.

Z dolní části parku vytvořit klidné upravené místo, kde by se mohli lidé scházet, posedět, popovídat si.

Horní část parku upravit tak, aby byla pohodlná pro procházky. Co park ozvláštnit například velkou dětskou skluzavkou zabudovanou do terénu?

Odhadované náklady:

Náklady na realizaci celého parku (nutné řešit jako celek) by dosáhly několika milionů korun.