Autor: Kateřina Šebeňová

Místo: Plocha u polní cesty z Veselé na Bakov, případně jiná plocha v majetku města

Očekáváná cena: 120 000 Kč

Stav: realizovatelné

Rozhovor s Kateřinou: https://mnichovohradistsko.cz/katerina-sebenova-nejhezci-nejzabavnejsi-hriste-v-mnichove-hradisti-kastanova-alej-ve-vesele

Stručné shrnutí:

Vzrostlé stromy vytvářejí příjemný stín. V době dozrávání plodů na podzim může být jejich sbírání zábavou pro celou rodinu s využitím doma k přípravě různých pokrmů.

Zdůvodnění návrhu:

Stín, který by vzrostlé stromy vytvářely na cestě podél Jizery by byl v teplých letních dnech velmi příjemný. Pod stromy by mohly být lavičky sloužící k relaxaci a odpočinku. Z plodů by měli občané užitek doma. Pro děti je sbírání kaštanů vždy zábava a zde by šlo navíc o kaštany, které mohou sami sníst.

Detailní popis:

Kaštanovník jedlý vytváří krásné vznosné kulovité koruny, které dosahují výšky až 30 metrů. Kaštanovník jedlý patří mezi dlouhověké stromy a v případě, že neuhyne z biologických nebo destruktivních příčin, dožívá se velmi vysokého věku (řádově stovky let). V době květu by byly stromy skvělým zdrojem pylu pro včely, v teplých letních dnech skvělým místem pro odpočinek ve stínu a na podzim skvělým místem pro sbírání jedlých kaštanů. Úspěchem by pro mě bylo, kdyby sem občané chodili rádi a měli ze stromů užitek. Aby zde stromů bylo tolik, že si každý, kdo bude mít zájem, kaštany domů přinese, ochutná a bude se pro ně rád každoročně vracet. Bylo by skvělé, kdyby se stromům dařilo několik generací. Tato alej či sad by samozřejmě mohl být kdekoliv v našem městě, ale neznám přesně všechna místa, která vlastní město. Podrobnější informace o jedlých kaštanech jsou například na stránkách www.jedle-kastany.cz

Odhadované náklady:

Náklady na vytvoření menšího sadu (popř. aleje) z jedlých kaštanů nepřesáhnou 120 000 Kč. Jedná se odhad ceny za pořízení 10 větších stromků, techniku, výsadbu a výsadbový materiál.

Rozhovor

Rozhovor s Kateřinou na portálu Mnichovohradišťsko.cz – region pod lupou si můžete přečíst zde: https://mnichovohradistsko.cz/katerina-sebenova-nejhezci-nejzabavnejsi-hriste-v-mnichove-hradisti-kastanova-alej-ve-vesele