Autor: Jan Mareš

Místo: Masarykovo náměstí

Očekáváná cena: 300 000 Kč

Stav: je v investičním plánu města

Stručné shrnutí:

Doplnění dalšího vodního prvku do projektu revitalizace náměstí. Konkrétně cca 10 zemních mlžících trysek v navrhované žulové diagonále s liniovým žlabem před budovou klubu. Zamýšlené mlhoviště bude mít příznivý vliv na mikroklima náměstí v horkých letních dnech a zároveň poslouží jako herní prvek pro děti, které se zde budou moci osvěžit probíháním v mlze.

Zdůvodnění návrhu:

Právě teď je ideální čas na doplnění projektu revitalizace náměstí u tento prvek. V rámci stavby budou náklady na pořízení budou minimální. Zároveň tato realizace je dalším důvodem, co přitáhne lidi na náměstí, což je v souladu s myšlenkou samotné revitalizace.

Detailní popis:

Mlhoviště na Masarykově náměstí bude zasazeno do žulové diagonály se štěrbinovým žlabem, která bude procházet poblíž pobytového schodiště před budovou Klubu. Mlhovací trysky budou osazeny v nerezových kastlících umožňující snadnou kontrolu a výměnu trysek (viz. přiložené obrázky). Trubní vedení bude ze HD-PE potrubí uloženém pod žulovou diagonálou v zámrzné hloubce v konstantním spádu. V koncovém a nejnižším bodě potrubí bude osazen vypouštěcí ventil, pomocí kterého se bude před zimou vypouštět voda ze systému do rovnoběžně jdoucího štěrbinového žlabu odvodnění, který je součástí současného projektu revitalizace náměstí. Zdroj tlakové vody bude umístěn v budově radnice poblíž začátku vodovodní přípojky pro současně navržený vodní prvek a bude jej možno ovládat přes mobilní aplikaci. Přívod vody k mlhovišti povede souběžně s přípojkou vodního prvku u bosketu.

Úspěchem bude radost dětí při pobytu na náměstí a samotné oživení náměstí v odpoledních a večerních letních hodinách.

Odhadované náklady:

realizace cca 300 tis:

  • trysky cca 60 tis.
  • tlaková jednotka 70 tis. (případně by šlo využít jednotky z fontány, kde budou rovněž mlhovací trysky)
  • trubní vedení 15 tis.
  • projekce 50 tis.
  • vícepráce při stavbě 75 tis.
  • elekotro – 30 tis.

roční provoz do 30 tis.:

  • pravidelné kontroly, zprovoznění, zazimování – 20 tis./rok
  • vodné a stočné, úprava vody – 10 tis.