Autor: Aleš Rychlý

Místo: Před smuteční síní, ulice Dr. Hořice, p. č. 1555/1

Očekáváná cena: více než 650 000 Kč

Stav: nerealizovatelné (cena)

Stručné shrnutí:

Obnova zeleně a úprava prostoru před smuteční síní v Mnichově Hradišti.

Zdůvodnění návrhu:

Na toto místo nejde nikdo s úsměvem na tváři a přitom tam chodí desítky, někdy i stovky lidí týdně. Prostor před smuteční síní v Mnichově Hradišti byl do této podoby upraven v roce 1973. Za bezmála 50 let zde již přerostla zeleň, vodní prvek desítky let chátrá, mobiliář je zastaralý a místo se tak stává méně důstojným.

Detailní popis:

Obnova zeleně v místech pro to určených. Drobné opravy popraskaných dlaždic. Výměna mobiliáře a oprava vodního prvku.

Odhadované náklady:

Náklady za celkovou rekonstrukci by podle odhadů dosáhgyl cca 2 mil. Kč. Prostá obnova dlažby nemá vzhledem k podkladním vrstvám smysl.